Donirajte!

Projekat istorijskih i kulturoloških istraživanja na prostoru Tropolja (Glamočko, Livanjsko i Duvanjsko polje) i Zapadnih Strana (pored Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova, ovaj pojam obuhvata i prostore Zapadne i Sjeverne Bosne i dijelove Dalmacije i Like) najveći dio aktivnosti usmjerava prema mapiranju, dokumentovanju i sistematizaciji ćiriličkih spomenika na ovim područjima.

Da bismo kvalitetno priveli kraju započete aktivnosti, molimo sve vas koji ste u mogućnosti da finansijski pomognete realizaciju projekta. Novac možete uplatiti prema sljedećim instrukcijama:

UPLATE IZ BOSNE I HERCEGOVINE (KM RAČUN)

Udruženje "Tropolje i Zapadne Strane"
Ive Lole Ribara bb, Glamoč
Žiro račun: 154-480-20116212-81 (Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH)

UPLATE IZ INOSTRANSTVA

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Obala Kulina Bana 9a, Sarajevo
SWIFT CODE: UPBKBA22
IBAN: BA391544802011621281
UDRUŽENJE TROPOLJE I ZAPADNE STRANE
Do sada su iz štampe izašla sljedeća izdanja:
Ćirilički spomenici Glamočkog polja
Ćirilički spomenici Grahova

U pripremi su nova izdanja, za koja smo materijal već prikupili. Vrhunac aktivnosti biće štampanje Zbornika (atlasa) sa sitematizovanim arheološkim lokalitetima, spomenicima i njihovom analizom. Osim toga, nastojimo da na osnovu rezultata ovih istraživanja omogućimo formiranje specifične turističke ponude, kao potpuno održivog projekta.

Sama priroda posla zahtijeva značajna finansijska sredstva, koja su nam neophodna za terenski rad, nabavku potrebne opreme i goriva za vozila, kao i za štampu izdanja u kojima su predstavljeni rezultati naših istraživanja.

Unaprijed hvala svima vama koji ćete prepoznati značaj projekta i odlučiti se za ovakvu vrstu pomoći. Svim donatorima, zavisno od iznosa donacije, ćemo se odužiti odgovarajućim poklonima sa prigodnim motivima iz krajeva u kojima radimo naša istraživanja, a njihova imena objaviti, uz njihovo odobrenje.