O projektu

Projekat istorijskih i kulturoloških istraživanja na prostoru Tropolja (Glamočko, Livanjsko i Duvanjsko polje) i Zapadnih Strana (pored Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova, ovaj pojam obuhvata i prostore Zapadne i Sjeverne Bosne i dijelove Dalmacije i Like) od velikog je značaja za srpske društveno-humanističke nauke – istoriju, filologiju, arheologiju, etnografiju, istoriju umjetnosti i druge.

Nekoliko je važnih razloga koji opravdavaju ovaj projekat: navedene oblasti predstavljaju granični prostor nastanjen srpskim narodom; u njima je evidentiran veliki broj neistraženih i nesistematizovanih materijalnih spomenika srpske kulture, a koji imaju značajnu istorijsku i umjetničku vrijednost; na kraju, ovi prostori se i geografski i kulturno-istorijski vežu za nekadašnje oblasti Huma i Zahumlja, Zete i Primorja (današnju Hercegovinu i Crnu Goru), što je od izuzetne važnosti za dalja planirana istraživanja.

Zbog svoje obuhvatnosti, zbog osnovnih orijentacija (očuvanje svog kulturnog naslijeđa na ovim prostorima, te proširernje naučnih saznanja o svom istorijskom trajanju), planirana istorijska i kulturološka istraživanja uklapaju se u strateške interese srpske nauke i kulture, ali i srpskog naroda u cjelini.

Paleološka istraživanja na području Tropolja i Zapadnih strana obuhvataju i čitav niz specifičnih ciljeva: mapiranje, dokumentovanje i sistematizaciju ćiriličnih spomenika; osnivanje škole peleologije (uz uključivanje studenata Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, kao i ostalih istorijsko-filoloških odsjeka univerziteta iz Srbije i Crne Gore); formiranje turističke ponude bazirane na kulturno-istorijskom naslijeđu, a u cilju ostvarivanja održivosti projekta; razvoj sporta i turizma, poljoprivrede i lokalnih zajednica.

Na kraju krajeva, na ovaj će se način povećati i nivo znanja naše šire javnosti o ovim područjima, o karakteristikama pojedinih opština i regija i o njihovim istorijsko-kulturnim posebnostima.


Informacije dobijene u okviru projekta namijenjene su istraživačkoj zajednici u konzorcijumu koji bi se formirao sa ciljem realizacije projekta, studentskoj populaciji, stanovništvu područja Tropolja i Zapadnih strana, kao i potencijalnim turistima.

Rezultati projekta biće prikazani kroz promotivne publikacije iz istorije, kulture i književnosti namijenjene široj javnosti i turistima, kroz mapu lokacija ćiriličnih spomenika na području Tropolja i Zapadnih strana, namijenjenu naučnim ustanovama i institucijama, kroz Zbornik (ili atlas) sa sitematizovanim arheološkim lokalitetima i spomenicima i njihovom analizom, kao i kroz program terenske nastave za studente partnerskih unverziteta.

Dr Goran Komar

Mr Siniša Šolak