Srbija

Nadgrobni spomenici tipa stećka grupisani su u zapadnim djelovima teritorije Republike Srbije. U poslednje vrijeme, čine se intenzivniji napori stručnjaka za njihovu evidenciju i izučavanje. Tokom istraživačke kampanje stećaka Jugoslavije u drugoj polovini 20. vijeka, unekoliko su ostali po strani od glavnog područja zanimanja inače veoma malobrojne ekipe terenskih istraživača, a podaci o brojnim nekropolama dobijani su od saradnika na terenu, dakle, iz druge ruke. Može se reći da stećci zapadne Srbije grade organsku cjelinu sa spomenicima ovoga tipa koji su prisutni u dolini Drine, u njezinom gornjem toku koji pripada Bosni i Hercegovini. Taman kao što je to slučaj sa prostorom istočne Hercegovine i Boke kotorske, te njenog dubokog planinskog zaleđa (Banjani, Drobnjak, Morača, Piva).

Poput odgromnog „kaiša“ ova zona stećka prostore se tako poprečno na orjentaciju glavnog dinarskog grebena, od obale mora u Boki do predjela oko rijeke Drine u Srbiji. Ipak, nije to isključivi prostor stećka na prostoru Republike Srbije. U poslednje vrijeme ukazuje se u javnosti na značaj grobalja srednjeg vijeka u regiji Rasa.


Informacije dobijene u okviru projekta namijenjene su istraživačkoj zajednici u konzorcijumu koji bi se formirao sa ciljem realizacije projekta, studentskoj populaciji, stanovništvu područja Tropolja i Zapadnih strana, kao i potencijalnim turistima.

Rezultati projekta biće prikazani kroz promotivne publikacije iz istorije, kulture i književnosti namijenjene široj javnosti i turistima, kroz mapu lokacija ćiriličnih spomenika na području Tropolja i Zapadnih strana, namijenjenu naučnim ustanovama i institucijama, kroz Zbornik (ili atlas) sa sitematizovanim arheološkim lokalitetima i spomenicima i njihovom analizom, kao i kroz program terenske nastave za studente partnerskih unverziteta.

Dr Goran Komar

Mr Siniša Šolak