Izdanja

Projekat istorijskih i kulturoloških istraživanja na prostoru Tropolja (Glamočko, Livanjsko i Duvanjsko polje) i Zapadnih Strana (pored Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova, ovaj pojam obuhvata i prostore Zapadne i Sjeverne Bosne i dijelove Dalmacije i Like) od velikog je značaja za srpske društveno-humanističke nauke – istoriju, filologiju, arheologiju, etnografiju, istoriju umjetnosti i druge.


Informacije dobijene u okviru projekta namijenjene su istraživačkoj zajednici u konzorcijumu koji bi se formirao sa ciljem realizacije projekta, studentskoj populaciji, stanovništvu područja Tropolja i Zapadnih strana, kao i potencijalnim turistima.

Rezultati projekta biće prikazani kroz promotivne publikacije iz istorije, kulture i književnosti namijenjene široj javnosti i turistima, kroz mapu lokacija ćiriličnih spomenika na području Tropolja i Zapadnih strana, namijenjenu naučnim ustanovama i institucijama, kroz Zbornik (ili atlas) sa sitematizovanim arheološkim lokalitetima i spomenicima i njihovom analizom, kao i kroz program terenske nastave za studente partnerskih unverziteta.

Dr Goran Komar

Mr Siniša Šolak